Proiectul TEVIS are ca scop obtinerea de formule inovatoare de suplimente alimentare cu actiune de sustine a functiei hepatice, va valorifica doua specii medicinale autohtone, Scirpoides holoschoenus (L.) SOJAK si Helichrysum arenarium L. MOENCH, prima utilizata in etnomedicina, a doua in cea culta (in unele tari din Europa si evidentiata de Agentia Europeana a Medicamentului-AEM). Pentru Scirpoides holoschoenus se urmareste cultivarea in campul experimental pentru conservarea biodiversitatii si asigurarea materiei prime vegetale, prin tehnici de multiplicare si stabilirea parametrilor tehnologici. Plantele obtinute din cultura si flora spontana vor fi evaluate fitochimic. Ambele specii vegetale vor fi valorificate intr-un mod inovator, astfel vor fi realizate studii comparative prin metode clasice (statice si dinamice) si neconventionale (SPE, ultrasonare, fluide supercritice etc.) de extractie, si va fi selectata metoda optima. Extractele vor fi caracterizate fitochimic (CSS, HPTLC, densitometrie, HPLC, GC-MS, spectrofotometrie UV/VIS) si testate biologic (pentru demonstrarea actiunii de sustinere a functiei hepatice) si fitobiologic (citogenitate, citotoxicitate). Compusii cu actiune de sustinere a functiei hepatice, sunt netoxici, usor asimilabili si contribuie la buna functionare a organismului. In final, se va elabora o tehnologie de extractie (la faza de laborator) pentru obtinerea de extracte selective din plante, cu un continut bogat in compusi bioactivi de interes, si se vor obtine biocomplecsi originali din extractele vegetale, ca vectori pentru noi suplimente alimentare. Vor fi realizate formule de conditionare inovatoare (incapsulare) bazate pe extractele vegetale obtinute in conditii experimentale (la faza de laborator), cu stabilirea metodelor de testare pentru evaluarea calitativa si cantitativa. Aceasta forma de conditionare confera avantajul unei bune si usoare administrari a dozei prestabilite de biocomponente, cu protejarea fitocomplexului.

The TEVIS project, has purpose to obtain innovator formulas of food supplements with an action to sustain the hepatic function, will capitalize two autochthonous medicinal species, Scirpoides holoschoenus (L.) SOJAK andHelichrysum arenarium L. MOENCH , the first used in traditional medicine, the second in modern medicine (in some European countries, highlighted by European Medicament Agency-EMA). mFor Scirpoides holoschoenus, we aim the experimental field cultivation to preserve the biodiversity and to assure the vegetal raw material, by multiplication techniques and the establishing of technological parameters. The plants from culture and wild flora will be phytochemically evaluated. Both vegetal species will be capitalized in an innovator mood so that there will be achieved comparative studies for extraction using classical (static and dynamic) and non-conventional (SPE, ultrasounds, supercritical fluids etc.) methods. The best method will be selected. The extracts will be phytochemically characterized (TLC, HPTLC, densitometry, HPLC, GC-MS, UV/VIS spectrophotometry, etc.), and tested biologically (to demonstrate the action of sustaining the hepatic function) and phytobiologically (cytogenicity, cytotoxicity). The compounds with the action of sustaining hepatic function, are easily to be assimilated and non-toxic and contribute to the good functioning of the organism. Finally, an extraction technique will be elaborated (laboratory stage), for obtaining selective plant extracts with a rich content in bioactive compounds of interest and some original bio-complexes of plant extracts will be obtained as vectors for new food supplements. Innovator conditioning formulas (encapsulation) will be realized (laboratory stage), based on plant extracts obtained in experimental test conditions, establishing testing methods for qualitative and quantitative evaluation. This form of conditioning has the advantage of a good and easy administration of the dose pre-established by bio-components, with the protecting of the phytocomplex.

ETAPA I

"Formularea conceptului si a modelului experimental. 

Demonstrarea functionalitatii conceptului prin studii analitice si experimentale"


In cadrul Etapei I s-au realizat un numar de opt activitati, atat de catre CO, cat si de P1, astfel:

Activitatea 1.1 – Identificarea si evaluarea arealelor naturale caracteristice speciilor Scirpoides holoschoenus si Helichrysum arenarium-INCDSB/CCB “Stejarul” (CO)

Activitatea 1.2 – Model experimental de extracie avansata a fractiunilor/principiilor active identificabile in speciile luate in studiu (proiectare experimentala)-CCPPM “PLANTAVOREL” S.A. (P1)

Activitatea 1.3 – Tehnici de multiplicare a materialului vegetal (Scirpoides holoschoenus) in cultura conventionala ca baza pentru obtinerea de materie prima vegetala / INCDSB/CCB “Stejarul” (CO)

Activitatea 1.4 – Studiul fitochimic comparativ al plantelor din flora spontana cu cele obtinute din cultura-INCDSB/CCB “Stejarul” (CO)

Activitatea 1.5 – Studiu de extractie a compusilor utili din speciile analizate cu caracterizarea fitocomplecsilor (cercetare experimentala si de extractie / CCPPM “PLANTAVOREL” S.A. (P1)

Activitatea 1.6 – Elaborarea in vederea testarii a unor tipuri de extracte vegetale fluide-CCPPM “PLANTAVOREL” S.A. (P1)

Activitatea 1.7 – Testarea actiunii fitobiologice (citogenitate si citotoxicitate) a unor extracte vegetale obtinute in faza de laborator-INCDSB/CCB “Stejarul” (CO)

Activitatea 1.8 – Diseminare si participare la manifestari tehnico-stiintifice-INCDSB/CCB “Stejarul” (CO)


ETAPA II

"Verificarea functionalitatii modelului si validarea in conditii de laborator"


In cadrul Etapei II s-au realizat un numar de 8 activitati, atat de catre CO, cat si de P1, astfel:

Activitatea 2.1 - Stabilirea parametrilor tehnologici pentru cultura la specia Scirpoides holoschoenus - INCDSB/CCB “Stejarul” (CO)

Activitatea 2.2 - Elaborarea in vederea testarii a unor tipuri de extracte vegetale uscate -  CCPPM “PLANTAVOREL” S.A. (P1)

Activitatea 2.3 - Validarea tehnologiei de obtinere la faza de laborator a claselor de compusi caracteristici extractelor vegetale  -  CCPPM “PLANTAVOREL” S.A. (P1)

Activitatea 2.4 - Testarea actiunii biologice (de sustinere a functiei hepatice) a unor extracte vegetale obtinute in faza de laborator - INCDSB/CCB “Stejarul” (CO)

Activitatea 2.5 - Elaborarea unor teste de formulare pentru suplimente alimentare cu actiune de sustinere a functiei hepatice - INCDSB/CCB “Stejarul” (CO)

Activitatea 2.6 - Elaborarea unor formule inovatoare de suplimente alimentare (faza de laborator) in vederea conditionarii (incapsulare) -  CCPPM “PLANTAVOREL” S.A. (P1)

Activitatea 2.7 - Diseminare prin participarea la manifestari tehnico-stiintifice ce vor avea loc in anul 2018 INCDSB/CCB “Stejarul” (CO),  CCPPM “PLANTAVOREL” S.A. (P1)

Activitatea 2.8 - Diseminare prin elaborarea unei lucrari stiintifice si trimiterea spre publicare intr-o revista de specialitate cotata ISI (open access)  INCDSB/CCB “Stejarul” (CO),  CCPPM “PLANTAVOREL” S.A. (P1)